Lesreglement

 1. De lessen worden gegeven in het atelier van Ingrid Bastiaan.
 2. Wanneer het niet mogelijk is de gewenste groep samen te stellen, dan zal in overleg een alternatieve oplossing worden gezocht.
 3. Een cursus start alleen bij voldoende deelnemers.
 4. Een les duurt 1,5 uur.
 5. Na de eerste les ontvangt de cursist een factuur per email. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
 6. Per lesgroep maakt atelier Ingrid Bastiaan een WhatsApp-groep aan met het op het inschrijfformulier opgegeven 06-nummer.
 7. Gedurende de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. Ingrid Bastiaan behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen een les op een andere dag in te plannen. Dit zal in goed overleg geschieden.
 8. Er wordt geen les gegeven op zondagen, feestdagen en in de aangegeven vakanties.
 9. Een cursist heeft geen recht op restitutie van lesgeld indien de cursist zelf tijdens een lescyclus stopt met zijn/haar lessen.
 10. De cursist heeft geen recht op een inhaalles bij eigen afwezigheid, terwijl er wel les wordt gegeven.
 11. Atelier Ingrid Bastiaan is noch verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal en/of beschadiging van goederen van de cursist (bijv. verf in kleding).